زبان آموزی!

سلام 

_ من کیم؟

_ هه هه هه

_ بگو اسم مامانی چیه؟

_ هه هه هه

_ بگو مامان جون

_ هه هه هه

_ پانیسا...مینو...پانیسا. .. مینو... من کیم؟

_ نیمو!!

بعد از دو هفته ممارست 

_ من کیم؟

_ مامانی 

_ نه اسمم چیه؟

_ مامان جون

_ اسمم چیه مامان جون، بگو مینو

_ می نو ! Mey noo!

پ . ن 1 : هر دو متولد مهر هستند و یک کلام!

پ . ن 2 : خسته ام کردن یعنی، چه کاریه؟ خب مادر من مادربزرگشی بذار بهت بگه مامانی، چه اصراری است به اسم کوچک صدایت کنه؟

پ . ن 3 : پریشب خواب عزیز رو دیدم، خیلی واقعی. دلتنگ تر شدم.

پ . ن 4 : یک کوه لباس هست که باید اتو بزنم، این پست صرفا برای فرار از اتوکشی می باشد و فاقد ارزش حقوقی و حقیقی است!

پ . ن 5 : هر چهار دندان نیش در اومدن، چهارتا دندون کرسی دیگه در بیاد دیگه بیست تا دندون شیری کامل میشه.

پ . ن 6 : عاشقشم که کلمات رو از آخر به اول میگه، لابا و نیمو!

پ . ن 7 : پیشاپیش روز پدر و مرد مبارک صاحبانش! 

/ 8 نظر / 40 بازدید
نیره

اول!

نیره

نیمو![قهقهه]

رهگذر

چه گیری داشتیم ما که خواهرزادم به مامانبزرگم بگه عزیز [نیشخند]

رهگذر

1: بده مگه؟ 2: والا کم کم یاد میگیره بعدا 3: هعی ... 4: آقا رضا دارن اتو میکنن الآن یعنی؟ 5: خوبه! 6: :) 7: ممنون [لبخند]

آفتاب

خوبی پگاه؟