این شبی که میگم شب نیست!

سلام 

شب قدر برای بیدار موندن نیست برای بیدار شدن است. 

بهتر که سر ساعت بخوابیم و سر ساعت بیدار بشیم ولی قبل از خواب ده دقیقه فکر کنیم به پیرامونمان توجه کنیم ، از دیگران دستگیری کنیم،کم کاری نکنیم و کم فروشی نکنیم، تا اینکه با هزار  نیرنگ از زیر کار فرار کنیم، که چی؟ دیشب تا سحر زار زدیم و از خدا بهشت خواستیم برای خودمون، حالا از بودجه ی دولتی یک ساعت یا دو ساعت، از حق مردم مرخصی ساعتی می گیریم که بخوابیم؟! این عزاداری نیست، اگر هم باشه خالصانه و خاضعانه نیست،خودمون رو اصلاح کنیم، بهشت رفتن من نوعی گردن سایرین نیست.

پ . ن 1 : عنوان از شهرام شب پره! 

پ . ن 2 : عزیزانم یه کم نماز بخونید، روزه بگیرید، دیشب خواب دیدم تو بهشتم، هیچ کدومتون نبودید، خداییش حوصله ام سر رفت!

پ . ن 3 : دختری از دیشب شروع کرده به جملات دو کلمه ای گفتن: اینجا بشین، اینو بده، اینو بذار و ... امشب سر میز افطار یه جمله ی سه کلمه ای هم گفت حتی! خطاب به رضا گفت: آبو بده بخورم!

کلمات رو تند میگه، کاملا هم لوس لوسی حرف می زند، خطرش هست که این بار واقعا قورتش بدهیم!

پ . ن 4 : التماس دعا

پ . ن 5 : اگر اینترنت خر بازی در نیاره از مشهد پست بعدی رو می گذارم، اگر نه که فعلا تا جمعه.

/ 7 نظر / 34 بازدید
نیره

خوش بگذره عزیزم

نیره

اول!

در دوردست‌ها

انقدر گیر نده به مردم. بذا هر حور که عشق میکنن شبشون رو سحر کنند

خواهر طوفانی

من که بهشت برو نیستم !

خواهر طوفانی

سوم! چهارم هم نمیشه شد!

خواهر طوفانی

خوش بگذره پگاهی[قلب]

خواهر طوفانی

دست دختری ِ خوشگل درد نکنه ایشالا جمله چهار کلمه ای بگه من حال کنم :دی