تازه دوربین آورده بودم که درستش رو گفت!

سلام 

_ کجا میری بابا؟

+ لابا!

_ لابا؟ نه بابایی داری میری بالا!

+ لابا!

_ بابایی بگو بالا، باااا لااااا، بگو بالا

+ باااالا!

/ 5 نظر / 17 بازدید
نیره

اول!

نیره

به سلامتی!

رهگذر

دوم :)

رهگذر

چرا اینقدر خلوته اول سالی

رهگذر

حالا میخواستید همه ی لابا گفتناش رو فیلم بگیرید؟