درخواست کرده واسه خوشبختی شون دعا کنید امشب عروسیشونه!

سلام 

تعریف می کنه :

واسه اینکه دخترش به گناه نیفته ۱۶ سالگی شوهرش داد. داد به پسر برادرش. پسر عمو ۱۸ ساله اش!

پسره تازه رفت خدمت دوسال بعد برگشت درس نخوانده کار پیدا نمی کرد با دیپلم. تازه نشست درس خوندن واسه کنکور. خلاصه بعد از هشت سال که عقد بودن عروسی گرفتن تازه!

/ 0 نظر / 29 بازدید